Başlangıç / Değerlerimiz

Değerlerimiz

  1. Tüm iş ve davranışlarımızda etik hareket etmek
  2. Sosyal sorumluluk projelerinde etkin olmak
  3. Çevre ve eko sistemin korunmasına önem vermek
  4. Her alanda kaliteyi mihenk noktası yapmak
  5. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik
  6. Sürekli gelişim
  7. Yenilikçilik ve yaratıcılık
  8. Sonuç odaklılık
  9. Katılımcılık