Başlangıç / Makaleler / Neden Gifder ?

Neden Gifder ?

nhtk

Yunus Bostancı
GİFDER Genel Sekreteri

Yaklaşık 2 senedir devam eden arama konferanslarımız ve istişarelerimiz neticesinde,memleket meselelerine duyarlı,her biri kendi alanında bilgi ve birikim sahibi olan arkadaşlarımız ile “girişimci ruh ve yenilikçi fikirlerimizi” hayata geçirip müşahhas hale getirecek kurumsal bir yapı oluşturmaya karar verdik.

Sadece kendi çevremiz ile sınırlı değil daha geniş bir açılım ve katılım ile aynı vizyon,misyon ve değerleri paylaşacağımız ve bunun için mücadele edeceğimiz,yeni yol arkadaşlarımız ile daha geniş tabanlı bir kuvvet olmak için “Girişimci Fikirler Derneği” GİFDER’i kurduk.

Şehrimiz İstanbul ve ülkemiz için GİFDER olarak organize ve örgütlü bir şekilde kafa yormaya,elimizi taşın altına koymaya söz vererek yola çıkıyoruz.Yalnızca bir tabela derneği olarak kalmamak için aksiyoner bir eylem planı ile gündem yaratacak,öncü ve örnek bir sivil toplum kuruluşu olmak hedefi ile çalışacağız.

Fayda sağlamak,değer yaratmak,toplumsal gelişime katkı sunmak,yaşam kalitesini artırmak,sürdürülebilir büyümeyi desteklemek,yönetişim ilkelerini uygulanabilir hale getirmek için bir düşünce kuruluşu konseptinde bilimsel bilgi,proje ve stratejiler geliştireceğiz.

Bu anlamda mülkî ve idarî amirler,siyasal partiler,akademik cenah,başka sivil toplum örgütleri ve toplumun her katmanı ile ayırımsız ve ayrıcalıksız,sağlıklı ve hakkaniyetli,iyi niyet çerçevesinde ilişkiler tesis edeceğiz.

GİFDER olarak,tıpkı bir kilimi oluşturan desenler gibi farklı olsakta birbirimizin tamamlayıcısı ve bir bütünün parçasıyız.Farklı düşünce,fikir,görüş ve meşreplerimizi zenginlik ve renklilik olarak sayıyoruz.İnanıyoruz ki: “hakikat-ı barika,müsademe-i efkardan doğar”…

İstişare ve meşveret etmenin hikmetine inandığımız için tek başına alınan en iyi karardansa,birlikte alınan en kötü kararın daha evlâ ve hakkımızda rahmet olacağı kanaatindeyiz.Bunun için birlik mefkuresine çok önem veriyoruz.En büyük şiarımız her türlü parti,hizip,fraksiyon,cemaat,sınıf,dar ve alt kimlik kaygı ve taassubundan azade,münferit ve müstakil olarak hareket etmektir.

Karanlığa sövmek yerine,bir mumda siz yakmak için buyurun aramıza katılın ve bu sivil inisiyatif içerisinde aktif olarak yer alın.Gayret bizden tevfik ve takdir Cenab-ı Hakk’tan…