Başlangıç / Haberler / Sivil Toplum Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşları

stkSTK’ lar herhangi bir konuda, benzer fikir yapısına sahip kişilerin bir araya gelerek mevcut problemleri çözmek adına, projeler üreten ve kar amacı gütmeyen bir kurumsal kimliğe sahip olan oluşumlardır. Kuruluş konuları farklılıklar gösterse de hepsinin dayandığı temel ” Birlikten Güç Doğar” ilkesidir. Peki STK’ lar neden önemlidir ve de önemli olmalıdır? Bilindiği üzere bazı güçleri elinde bulunduran kişiler tamamen şahsi menfaatleri adına toplum çıkarına uymayan kararlar alıp uygulamaya koyabilmektedirler. Birey olarak baş edilemeyecek bu tür uygulamalarla STK olarak baş etmek mümkündür.

Sivil Toplum Kuruluşları; insanların tek tek yapamadıklarını beraber el birliğiyle yapmasıdır Yani birlikteliği, gönüllülüğü ve dayanışmayı temsil eder. 21 yüzyılda önemli bir kavram olan sivil toplum; akademisyenlerin yanı sıra buralara gönül verenlerin de tecrübelerinden yararlanılması gereken yerlerdir Meslek odaları, sendikalar, vakıflar, hemşehri dernekleri, Engelli Dernekleri ve toplum yararına çalışmalar yapan dernekler sivil toplumları oluştururlar

Bir ülke de demokrasinin ve ekonominin gelişmesinde sivil toplumun etkisi olduğu kadar bizlere aktif vatandaşlık anlayışını da getirir Sivil toplum, demokratik bir toplum oluşturulmasında, devlet-toplum, birey ilişkilerinin demokratik bir şekilde düzenlenmesinde önemli bir enstrümandır.Sivil Toplum örgütlerinin yaygın olduğu ve kabul gördüğü toplumlarda sorunların, problemlerin çözümlerinin daha kolay olduğu, kurum ve kuruluşlar arasındaki ilişki ve münasebetlerinde daha medeni ve hoşgörülü bir şekilde yürüdüğü veya yürütüldüğü su götürmez bir gerçektir.

Ülkemizde ise bu hususlar diğer hususlarda da görüldüğü gibi örgütçülük, örgütleme, dernekçilik, sendikacılık, ya istismara uğratılmış, ya şahsi çıkar ve hesaplara feda edilmiş, ya da amaç dışı mecralara çekilip konu tamamen saptırılmış, işin cılkı çıkarılmış, o da olmadı; bazıları da yolsuzlukla anılır olmuştur. Ama yine de bütün bu olan bitenlere, olumsuzluklara rağmen sivil topum örgütlerinin , dernek, vakıf, veya sendikaların yararlarını, toplumumuza ve ülkemize olan katkılarını da inkar edemeyiz, Hem bu konularla ilgili örgütlülüğün, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan bizi bu hususlarda teşvik eden birlik ve beraberliğe sevk eden, dilimize yerleşmiş birçok deyimlerimiz vardır.(Bir elin nesi var,iki elin sesi var.Birlikten kuvvet doğar. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için vb.)

STK’lar bireysellikten toplumsallığa geçişi sağlar. Kısaca;Sivil Toplum Kuruluşlarının yönetimler üzerindeki etkinliği, şehirleri daha çağdaş ve demokratik hale getirmektedir Bu nedenle STK’lar demokrasinin olmazsa olmaz unsurları olarak toplumsal hayatımızın odak noktasında yer almalıdır

Sivil Toplum Kuruluşlarının etkin farkındalığını topluma hissettirmenin yolu, toplumun gereksinimlerine cevap vermekle eşdeğerdir. Dolayısıyla Sosyal Projelere ağırlık vererek, hak temelli ve insani gereksinimlerin önündeki engelleri kaldırmaya başladıkça topluluğumuzdaki Sivil Toplum bilinci ivme kazanacaktır.